โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การแก้ไขและปรับเปลี่ยนชุดข้อมูลที่ใช้สร้างแผนภูมิ

ชุดข้อมูลในแผนภูมิ คือ กลุ่มข้อมูลที่ถูกนำมาใช้ในการวาดแผนภูมิ เมื่อใดที่เราต้องการแก้ไขแผนภูมิและคลิกเมาส์ที่แผนภูมิ Calc จะแสดงชุดข้อมูลที่ใช้สร้างแผนภูมิให้เห็น โดยจะมีกรอบสีปรากฏล้อมรอบเซลล์ที่ใช้ ดังตัวอย่างมีชุดข้อมูลอยู่ 3 ชุดที่ถูกนำมาใช้ในการสร้างแผนภูมิ นั่นคือข้อมูลยอดขายแยกตามช่องทางประจำเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม

หากเราพบว่าได้มีการกำหนดชุดข้อมูลที่ใช้สร้างแผนภูมิผิด แต่ทราบปัญหานี้หลังจากที่ได้สร้างแผนภูมิเสร็จแล้ว มีวิธีในการเพิ่มและแก้ไขรายละเอียดชุดข้อมูลในแผนภูมิได้โดยไม่ต้องลบแผนภูมิเดิมที่สร้างผิด และสร้างแผนภูมิใหม่ เพราะที่เราสามารถทำการแก้ไขรายละเอียดในแผนภูมิเดิม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

วิธีลัดในการเพิ่มชุดข้อมูลที่ใช้สร้างแผนภูมิ

แก้ไข

ถ้าเราต้องการเพิ่มชุดข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงชุดข้อมูลที่ใช้สร้างแผนภูมิ เช่น ให้แผนภูมิแสดงยอดขายของสินค้าเพิ่มอีก 1 เดือน ให้เลือกชุดข้อมูลทั้งหมดใหม่อีกครั้ง และแดรกเมาส์ลากชุดข้อมูลนั้นไปที่แผนภูมิได้เลย

  1. คลิกเมาส์เลือกชุดข้อมูลเก่ารวมถึงชุดข้อมูลใหม่ที่เพิ่มเข้ามาด้วย
  2. แดรกเมาส์ลากชุดข้อมูลนั้นไปที่แผนภูมิ
  3. คลิกเมาส์ปุ่ม เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกิดขึ้น
  4. ชุดข้อมูลที่เลือกจะถูกนำไปแสดงเพิ่มในแผนภูมิ

วิธีการลบชุดข้อมูลในแผนภูมิ

แก้ไข

เราสามารถลบชุดข้อมูลที่ไม่ต้องการออกได้ โดยแผนภูมิที่แสดงชุดข้อมูลนั้นๆ ก็จะถูกลบออกไปด้วย มีขั้นตอนดังนี้

  1. คลิกเมาส์เลือกชุดข้อมูลในแผนภูมิที่ต้องการลบ จะเกิดแถบสีดำในชุดข้อมูล
  2. กดปุ่ม เพื่อลบชุดข้อมูล จะเห็นว่าชุดข้อมูลในแผนภูมิถูกลบไป

สารบัญ

แก้ไข