โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/กำหนดชื่อเรื่องของสไลด์

ถ้าเราเริ่มสร้างงานพรีเซนเตชั่น โดยเลือก File>New>Presentation (แฟ้ม> ใหม่>งานนำเสนอ) และเข้าสู่มุมมอง Outline โดยการคลิกเมาส์ปุ่ม (เค้าโครง) ก็จะพบกับที่เป็นไอคอนแทนสไลด์แผ่นแรกใน งานพรีเซนเตชั่น ซึ่งเราสามารถกำหนดหัวข้อของสไลด์ได้ ดังนี้

  1. เลื่อนตัวชี้เมาส์ ไปยังท้ายไอคอน แล้วคลิกเมาส์
  2. กำหนดชื่อเรื่อง แล้วกดคีย์
  3. คลิกเมาส์ปุ่ม เพื่อพิมพ์หัวข้อย่อย
  4. กำหนดชื่อของหัวข้อลงไป จากนั้นกดคีย์
  5. คลิกเมาส์ปุ่ม เพื่อพิมพ์ข้อความลงไปในหัวข้อย่อย
  6. แสดงผลลัพธ์ที่ได้

หลังจากที่เราได้ใส่รายละเอียดในหัวข้อย่อยแล้ว จากนั้นให้ทำการกด เพื่อสร้างหัวข้อถัดไป ซึ่งหัวข้อใหม่นั้นก็จะอยู่ในระดับเดียวกับหัวข้อย่อย แต่ถ้าเราต้องการให้หัวข้อใหม่นี้กลับมาเป็นหัวข้อหลักก็สามารถทำได้ดังนี้

  1. เลือกหัวข้อย่อยที่ต้องการปรับมาให้เป็นหัวข้อหลัก
  2. คลิกเมาส์ปุ่ม เพื่อปรับหัวข้อย่อยเป็นหัวข้อหลัก
  3. แสดงผลลัพธ์หัวข้อหลักที่ถูกปรับมาจากหัวข้อย่อย และจากนั้นให้เราใส่รายละเอียดตามต้องการ

สารบัญ

แก้ไข