โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การตกแต่งกราฟ

หลังจากที่เราสร้างกราฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว เรายังสามารถที่จะตกแต่งกราฟที่สร้างขึ้นนั้นให้ดูเข้าใจง่ายและสวยงามได้ เช่น การเสริมเติมแต่งลักษณะและสีสันต่างๆ ได้ดังนี้

การเปลี่ยนสีกราฟ

แก้ไข

เราสามารถทำให้กราฟที่สร้างนั้น ดูเข้าใจง่ายและสวยได้โดยการเสริม เพิ่ม เติม แต่งลักษณะและสีสันต่างๆ ได้ โดยที่เราสามารถแต่งเติมกราฟทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนก็ได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ จะเป็นการเปลี่ยนสีให้กับกราฟของเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

สารบัญ

แก้ไข