โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/แก้ไขข้อมูลในแผนภูมิที่สร้าง

เมื่อใดที่เราต้องการแก้ไขข้อมูลในแผนภูมิ ให้ดับเบิ้ลคลิกที่แผนภูมิ จะปรากฏ แถบเครื่องมือ Formatting สำหรับจัดการแผนภูมิ ให้ทำการแก้ไขข้อมูลในตารางโดยคลิกที่ปุ่ม (Chart Data) และทำการแก้ไขข้อมูล เมื่อเสร็จแล้วคลิกปุ่ม(Close) และคลิกเมาส์พื้นที่ว่างในเอกสาร เพื่อกลับสู่หน้าเอกสารหลัก

เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ

เราสามารถเปลี่ยนชนิดของแผนภูมิที่แสดงได้ โดยดับเบิ้ลคลิกที่แผนภูมิ จะปรากฏแถบเครื่องมือ Formatting คลิกที่ปุ่ม (Chart Type) ซึ่งมีให้เราเลือกได้หลายแบบ จากนั้นคลิกเมาส์ปุ่มเพื่อใช้รูปแบบที่เลือก และคลิกเมาส์พื้นที่ว่างในเอกสาร เพื่อกลับสู่หน้าเอกสารหลัก

การตกแต่งแผนภูมิ

เราสามารถปรับแต่งแผนภูมิที่เราสร้าง เช่น ตกแต่งสีให้กับพื้นที่ของแผนภูมิ ผนังแผนภูมิ การตกแต่งข้อความกำกับแกน ฯลฯ โดยให้เราดับเบิ้ลคลิกที่แผนภูมิ จากนั้นดับเบิ้ลคลิกส่วนประกอบของแผนภูมิที่ต้องการตกแต่ง ก็จะปรากฏหน้าจอสำหรับปรับแต่งส่วนนั้น ดังตัวอย่างเป็นการตกแต่งพื้นหลังให้กับแผนภูมิ p>

  1. ดับเบิ้ลคลิกที่แผนภูมิ
  2. ดับเบิ้ลคลิกส่วนประกอบของแผนภูมิที่ต้องการตกแต่ง ในที่นี้คือพื้นหลัง ดังนั้นจึงคลิกที่บริเวณว่างของแผนภูมิ
  3. จะปรากฏหน้าต่าง Chart Area ขึ้นมาให้เรากำหนดพื้นหลังได้ โดยให้เราคลิกที่แท็บ Area จากนั้นให้
  4. 1 คลิกเมาส์ที่แท็บ Area (พื้นที่) เพื่อกำหนดสีพื้นของแผนภูมิ
  5. 2 ที่ Fill ให้เราเลือกวิธีการลงสีเป็น Color และคลิกเลือกสีที่ต้องการ
  6. คลิกเมาส์ปุ่มแผนภูมิจะถูกเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนด และคลิก เมาส์พื้นที่ว่างในเอกสาร เพื่อกลับสู่หน้าเอกสารหลัก

NOTE

เราสามารถเลือกรูปแบบสีได้อีกมากมายจากช่อง Fill โดยมีรายละเอียดดังนี้

None : กำหนดค่ามาตรฐาน

Color : กำหนดสีพื้น

Gradient : กำหนดสีแบบไล่ระดับสี

Hatching : กำหนดแบบลวดลาย

Bitmap : กำหนดแบบพื้นภาพ

วิธีลัดในการตกแต่งแผนภูมิ

นอกจากวิธีที่ได้กล่าวไปแล้ว เมื่อใดที่เราต้องการแก้ไขแผนภูมิ ให้ดับเบิ้ลคลิก ที่แผนภูมิ จากนั้นให้คลิกขวาที่ส่วนใดก็ได้ของแผนภูมิที่ต้องการแก้ไข จะพบกับเมนูลัด ดังนี้

สารบัญ

แก้ไข