โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ตั้งชื่อแผ่นงาน

หลังจากที่เราได้ป้อนข้อมูลในแผ่นงานแล้ว ควรเปลี่ยนชื่อแผ่นงานให้สอดคล้องกับข้อมูล เพื่อช่วยเตือนความจำของเรา และทำให้การเรียกใช้ข้อมูลในแผ่นงานนั้นสะดวกยิ่งขึ้น

สารบัญ

แก้ไข