โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/กำหนดข้อความที่แสดงเป็นตัวหนา ตัวเอียง และขีดเส้นใต้

  1. เลือกข้อความที่ต้องการกำหนดรูปแบบตัวอักษร
  2. คลิกเมาส์เลือกจากแถบเครื่องมือ

สารบัญ

แก้ไข