โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การย้ายข้อความ

ถ้าเราพิมพ์ข้อความผิดตำแหน่งในเอกสาร ก็ไม่จำเป็นต้องลบข้อมูลและพิมพ์ใหม่อีกทีหนึ่งให้เสียเวลา แต่สามารถย้ายข้อความไปยังตำแหน่งอื่นในเอกสารได้เลย ซึ่งมี 2 วิธีที่เราสามารถเลือกใช้ได้ วิธีที่ 1 ใช้เมาส์ย้ายข้อความในระยะใกล้ๆ

ถ้าข้อความที่เราต้องการย้ายกับตำแหน่งปลายทางนั้นอยู่ใกล้กัน เราอาจใช้เมาส์ย้ายข้อความได้เลย ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็ว

  1. ใช้เมาส์เลือกข้อความที่ต้องการย้ายและคลิกเมาส์ค้างไว้
  2. ลากข้อความไปยังตำแหน่งที่ต้องการในเอกสาร
  3. เมื่อเราปล่อยเมาส์ ข้อมูลก็จะถูกย้ายไปที่ตำแหน่งใหม่

วิธีที่ 2 ใช้ปุ่มคำสั่ง

ถ้าเราใช้เมาส์ไม่ถนัดมีวิธีย้ายข้อมูลโดยการใช้ปุ่มคำสั่ง Cut (ตัด) และ Paste (วาง)

  1. เลือกข้อความที่ต้องการย้าย
  2. คลิกเมาส์ปุ่มขวาเลือกคำสั่ง Cut (ตัด) หรือคลิกเมาส์ปุ่ม
  3. เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการใส่ข้อความ แล้วคลิกเมาส์ปุ่มขวาเลือกคำสั่ง Paste (วาง) หรือคลิกเมาส์ปุ่ม ข้อความจะถูกย้ายไปที่ตำแหน่งใหม่

สารบัญ

แก้ไข