โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การใช้ฟังก์ชั่นนำร่องอัตโนมัติสร้างฟังก์ชั่นที่ต้องการ

ถึงแม้การใช้ฟังก์ชั่นจะช่วยให้เราไม่ต้องสร้างสูตรคำนวณที่ซับซ้อนด้วยตัวเราเอง แต่เนื่องจากฟังก์ชั่นใน Calc มีจำนวนมากซึ่งแต่ละตัวมีวิธีใช้งานที่แตกต่างกัน เราคงไม่ต้องการจดจำการใช้ฟังก์ชั่นแต่ละตัวเป็นแน่

Calc มีฟังชั่นนำร่องอัตโนมัติที่สามารถสร้างฟังก์ชั่นให้เราได้ เราเพียงระบุข้อมูลที่ต้องใช้เท่านั้น เช่น ในตัวอย่างเมื่อเราต้องการหายอดขายเฉลี่ยในแต่ละเดือน เราสามารถใช้ฟังก์ชั่นนำร่องอัตโนมัติแทนการพิมพ์ฟังก์ชั่นหาค่าเฉลี่ย (Average) เข้าไปโดยตรง ซึ่งวิธีนี้เป็นประโยชน์มากโดยเฉพาะในกรณีที่เราลืมรูปแบบการใช้ฟังก์ชั่นนี้

  1. เลือกเซลล์ที่จะใส่ฟังก์ชั่นหาค่าเฉลี่ย
  2. เลือกคำสั่ง Insert>Function (แทรก>ฟังก์ชั่น) เพื่อเปิดหน้าต่างฟังก์ชั่นนำร่องอัตโนมัติ
  3. เลือกประเภทของฟังก์ชั่นที่ต้องการใช้ในช่องประเภท
  4. เลือกฟังก์ชั่นที่ต้องการใช้ในช่อง Function (ฟังก์ชั่น) (ในตัวอย่างเราเลือกฟังก์ชั่น Average (All คือฟังก์ชั่นทั้งหมดที่มีอยู่ในโปรแกรม Calc)
  5. คลิกเมาส์ปุ่ม Calc จะเข้าสู่หน้าต่างสำหรับใส่ค่าของฟังก์ชั่นที่ต้องการนำมาหาค่าเฉลี่ย
  6. เลือกเซลล์ที่จะหาค่าเฉลี่ย (หากหน้าจอย่อยบดบังพื้นที่ในตาราง ทำให้เราคลิกเมาส์เลือกเซลล์ที่ต้องการใช้ได้ไม่สะดวก ให้คลิกเมาส์ปุ่ม ข้างช่องตัวเลข 1 เพื่อย่อขนาดหน้าจอให้เล็กลงชั่วคราว และคลิกเมาส์เลือกเซลล์ โดยหลังจากเลือกเซลล์แล้วคลิกเมาส์ปุ่ม เพื่อขยายหน้าต่างย่อยให้มีขนาดดังเดิม)
  7. ถ้ามีเซลล์อื่นที่ต้องการนำมาหาค่าเฉลี่ยให้คลิกเมาส์ที่ช่อง number 2 (ตัวเลข 2) เพื่อกำหนดเซลล์เพิ่มที่จะนำมาหาค่าเฉลี่ย (หรือกดปุ่ม )
  8. เลือกเซลล์ที่ 2 ที่จะนำมาหาค่าเฉลี่ย
  9. ให้ทำตามขั้นตอนที่ 7 และ 8 จนกว่าเราได้กำหนดทุกเซลล์ที่ต้องการนำมาใช้ในฟังก์ชั่นแล้ว ดังตัวอย่างเราได้กำหนดให Calc คำนวณค่าเฉลี่ยจากค่าในเซลล์ C8 D8 และ E8
  10. คลิกเมาส์ปุ่ม จะได้ฟังก์ชั่นหาค่าเฉลี่ยดังต้องการ

สารบัญ

แก้ไข