โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การวาดรูปร่างอัตโนมัติ

ในโปรแกรม Impress จะมีรูปแบบของวัตถุให้เราเลือกใช้ตกแต่งงานพรีเซนเตชั่นของเราได้อย่างมากมาย อาทิเช่น รูปทรงสำเร็จหรือเส้นเชื่อม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สารบัญ

แก้ไข