โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การปรับเปลี่ยนลำดับสไลด์/หัวข้อ

เมื่อเราต้องการเปลี่ยนลำดับสไลด์/หัวข้อ ในโปรแกรม Impress นี้ ก็สามารถทำได้โดยเลือกที่หัวข้อ จากนั้นคลิกที่ หรือ เพื่อปรับลำดับหัวข้อ ดังนี้

  1. เลือกหัวข้อที่ต้องการจะจัดลำดับใหม่
  2. คลิกเมาส์ปุ่ม เพื่อปรับหัวข้อไปวางไว้ด้านบน และปุ่มเพื่อปรับหัวข้อไปวางไว้ด้านล่าง
  3. แสดงผลลัพธ์หัวข้อที่ถูกจัดลำดับใหม่ ในตำแหน่งที่ต้องการ

สารบัญ

แก้ไข