โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เครื่องมือวาดรูปทรงสามมิติ

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการใช้เครื่องมือใช้สำหรับวาดรูปสามมิติ ได้แก่ ลูกบาศก์ ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย และอีกมายมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

เปลี่ยนรูปทรงปกติเป็นรูปทรงสามมิติ แก้ไข

>

สร้างรูปทรง 3D-Objects แก้ไข

เราสามารถเลือกใช้งาน 3D-Objects ได้โดยเลือกเมนูคำสั่ง View>Toolbars> 3D-Objects (มุมมอง>แถบเครื่องมือ>วัตถุ 3 มิติ) จะปรากฏรูปทรงมาตรฐานให้เราเลือกใช้งาน

  1. คลิกเมาส์ปุ่ม (Sphere) เพื่อจะวาดรูปทรงกลม
  2. คลิกบริเวณจุดเริ่มต้น ให้กดเมาส์ค้างไว้ แล้วลากเมาส์กำหนดขนาดภาพตามต้องการ

หลังจากที่เราได้ภาพสามมิติเรียบร้อยแล้วนั้น ต่อไปเราสามารถตกแต่ง หรือกำหนดรูปแบบของภาพสามมิติให้มีลวดลาย และสีสันแปลกตาได้ดังนี้

สารบัญ แก้ไข