โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/สร้างเอกสารประกอบการบรรยาย

ในการพรีเซนต์งานนั้นเราจะต้องมีเอกสารประกอบการบรรยายสำหรับผู้ฟัง ซึ่งเราสามารถใช้โปรแกรม Impress จัดทำให้เราโดยอัตโนมัติ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

NOTE

ในกรณีที่เราสร้างสไลด์ขึ้นมามากกว่า 3 แผ่นขึ้นไป และเมื่อเราทำการสร้างเอกสารประกอบการบรรยายสำหรับผู้ฟัง ที่หน้าจอโปรแกรมจะแสดงสไลด์ที่จะถูกพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์เพียง 2 หน้าเท่านั้น แต่จริงๆ แล้วเมื่อเราพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์โปรแกรมจะพิมพ์สไลด์ทุกแผ่นที่เราสร้างขึ้นมา

สารบัญ แก้ไข