โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การจัดการกับวัตถุ

เราสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติวัตถุให้มีสีสันและรูปแบบต่างๆ ให้พิเศษมากขึ้นได้ โดยวัตถุนั้นจะต้องเป็น 2 มิติ ได้แก่ สี่เหลี่ยม, วงรี, วงกลม และรูปทรงพิเศษต่างๆ ซึ่งเราสามารถที่จะกำหนดคุณสมบัติต่างๆ เหล่านี้ให้กับเส้นขอบของวัตถุได้เหมือนกับการกำหนดคุณสมบัติของเส้นและเส้นที่มีหัวลูกศรที่เราได้กล่าวไปแล้วในตอนต้นของบทนี้

การเปลี่ยนสีพื้นให้กับวัตถุ

แก้ไข

เป็นการเติมสีลงในส่วนที่เป็นพื้นที่อยู่ภายในของวัตถุ ซึ่งเป็นส่วนที่ล้อมรอบด้วยเส้นกรอบและการเปลี่ยนสีพื้นให้กับวัตถุนี้จะเหมือนกับการใส่สีพื้นหลังของสไลด์นั่นเอง

การเปลี่ยนลวดลายให้กับวัตถุ

แก้ไข

หากเราต้องการให้รูปทรงที่ใช้เป็นพื้นหลังที่ช่วยสำหรับการเน้นภาพ หรือข้อความที่ถูกแสดงนั้นให้มีลักษณะที่ดูเด่น มีสีสันมากยิ่งขึ้น เราสามารถทำได้โดยการเพิ่มลวดลายให้รูปทรงนั้นดังนี้

NOTE

เราสามารถทำการตกแต่งส่วนพื้นของวัตถุด้วยการเติมสีในรูปแบบของการไล่โทนสี และตกแต่งพื้นหลังของวัตถุด้วยภาพ ซึ่งมีวิธีการและขั้นตอนที่เหมือนกับการตกแต่งพื้นหลังของสไลด์

สารบัญ

แก้ไข