โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/กำหนดรูปแบบและขนาดตัวอักษรให้กับข้อความในสไลด์

เราสามารถกำหนดรูปแบบตัวอักษรให้กับข้อความแต่ละส่วน เพื่อความสวยงามและเน้นส่วนที่สำคัญหรือเป็นหัวข้อได้

การปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ แก้ไข

  1. ใช้เมาส์เลือกข้อความที่ต้องการ
  2. เลือกคำสั่ง Format>Change Case>Lowercase (รูปแบบ> เปลี่ยนเงื่อนไข>ตัวพิมพ์เล็ก)

Uppercase - ตัวพิมพ์ใหญ่

Lowercase - ตัวพิมพ์เล็ก

สารบัญ แก้ไข