โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ส่วนประกอบของหน้าต่างเอกสาร

ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับส่วนประกอบต่างๆของหน้าต่างเอกสารเบื้องต้นกันก่อนเพื่อจะเรียกใช้งานในครั้งต่อไป

NOTE เปลี่ยนแถบเมนูจากไทยเป็นอังกฤษ

เมื่อเราเปิดใช้งานโปรแกรมครั้งแรก จะปรากฏหน้าต่างการใช้งานเมนูเป็นภาษาอังกฤษ หากเราต้องการเปลี่ยนเมนูให้เป็นภาษาไทยก็ทำได้ โดยกำหนดที่เมนู Tools> Options (เครื่องมือ>ตัวเลือก) และเลือกส่วนที่กำหนดภาษาให้เป็นภาษาไทย เมื่อเราเรียกเปิดโปรแกรมครั้งต่อไปก็จะแสดงเมนูเป็นภาษาไทย

สารบัญ

แก้ไข