โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/แทรกอักษรศิลป์

อักษรศิลป์ เป็นรูปแบบของตัวอักษรที่ถูกออกแบบให้มีความสวยงาม มีไว้เพิ่มความสวยงามให้กับสไลด์ของเรา ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้

สารบัญ แก้ไข