โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ใส่ตัวเลขแสดงลำดับหัวข้อหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ(Bullet)

การใส่ตัวเลขลำดับหรือสัญลักษณ์นำหน้าแต่ละหัวข้อในสไลด์ จะทำให้เรานำเสนอแต่ละหัวข้อแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจน เริ่มต้นให้เราเลือกข้อความ และคลิกเมาส์ปุ่ม เพื่อแสดงลำดับหัวข้อขึ้นมาโดยอัตโนมัติ มีขั้นตอนดังนี้

การใช้ Bullets รูปแบบอื่นๆ

แก้ไข

นอกจากนี้เรายังสามารถที่จะใช้ Bullets รูปแบบอื่นๆ ได้โดยการเลือกคำสั่ง Format>Bullets and Numbering (รูปแบบ>รายการและรายการลำดับ) ดังตัวอย่างต่อไปนี้

สารบัญ

แก้ไข