โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การเลือกข้อความและการทำงานกับกล่องข้อความ

เมื่อสร้างข้อความขึ้นมาแล้ว เราสามารถปรับแต่งข้อความ และจัดวางตำแหน่งกรอบข้อความให้เข้ากับงานนำเสนอ ดังหัวข้อต่อไปนี้

ปรับขนาดกล่องข้อความ

แก้ไข

เมื่อเราต้องการปรับขนาดของกล่องข้อความสามารถทำได้ดังนี้

สารบัญ

แก้ไข