โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การวาดเส้นและลูกศร

ในการวาดเส้นโดยใช้โปรแกรม Impress นี้ เราจะใช้ปุ่ม จากแถบเครื่องมือในการวาดเส้น โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม สำหรับการวาดเส้น
  2. เลื่อน ไปยังตำแหน่งที่ต้องการวาดเส้นแล้ว คลิกเมาส์และกดค้างเอาไว้
  3. ลากเมาส์เพื่อกำหนดทิศทางและความยาวของเส้นตรง
  4. เมื่อปล่อยเมาส์จะได้เส้นตรงตามที่ต้องการ
  5. คลิกเมาส์ปุ่ม เพื่อกำหนดลักษณะของเส้น
  6. คลิกเมาส์ปุ่มเพื่อกำหนดความกว้างของเส้น และคลิกเมาส์ปุ่ม กำหนดสีของเส้น
  7. ผลลัพธ์ที่ได้ จะเป็นเส้นตรงที่มีลักษณะ ขนาดและสีตามที่เรากำหนด

สารบัญ แก้ไข