โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การวาดเส้นและลูกศร

ในการวาดเส้นโดยใช้โปรแกรม Impress นี้ เราจะใช้ปุ่ม จากแถบเครื่องมือในการวาดเส้น โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม สำหรับการวาดเส้น
  2. เลื่อน ไปยังตำแหน่งที่ต้องการวาดเส้นแล้ว คลิกเมาส์และกดค้างเอาไว้
  3. ลากเมาส์เพื่อกำหนดทิศทางและความยาวของเส้นตรง
  4. เมื่อปล่อยเมาส์จะได้เส้นตรงตามที่ต้องการ
  5. คลิกเมาส์ปุ่ม เพื่อกำหนดลักษณะของเส้น
  6. คลิกเมาส์ปุ่มเพื่อกำหนดความกว้างของเส้น และคลิกเมาส์ปุ่ม กำหนดสีของเส้น
  7. ผลลัพธ์ที่ได้ จะเป็นเส้นตรงที่มีลักษณะ ขนาดและสีตามที่เรากำหนด

สารบัญแก้ไข