โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การวาดสี่เหลี่ยมหรือวงกลม

สำหรับการวาดสี่เหลี่ยมหรือวงกลมนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะสร้างเป็นกรอบและพื้นหลัง เพื่อช่วยเน้นรูปภาพหรือข้อความที่ถูกวางในกรอบสี่เหลี่ยมหรือวงกลมนี้ให้ดูเด่นยิ่งขึ้น ซึ่งการวาดสี่เหลี่ยมนี้จะมีขั้นตอนที่คล้ายกับการวาดวงกลม จึงขอยกตัวอย่างการวาดสี่เหลี่ยมโดยใช้ปุ่ม มีขั้นตอนดังนี้


TIP

เราสามารถที่จะลากเส้นปรับขนาดของสี่เหลี่ยมได้ ดังนี้

NOTE

ถ้าต้องการรูปวงกลม หรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้กดปุ่มคีย์บอร์ด ค้างไว้ด้วย ในขณะเลือกพื้นที่