โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/นับจำนวนคำและตัวอักษรในเอกสาร

เราสามารถตรวจสอบจำนวนคำ และอักษรที่ใช้ในเอกสารได้ โดยเลือก Tools> Word Count (เครื่องมือ>นับจำนวนคำ) เพื่อให้โปรแกรมช่วยตรวจสอบให้

สารบัญ

แก้ไข