โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/บันทึกงานพรีเซนเตชั่นที่สร้าง

ก่อนออกจากโปรแกรมนำเสนอเราจำเป็นต้องสั่งบันทึกงานพรีเซนเตชั่นที่สร้าง จึงจะนำกลับมาใช้ได้ในครั้งต่อไป (โดยตั้งชื่อไฟล์ได้ยาวไม่เกิน 256 ตัวอักษร)

  1. เลือกคำสั่ง File>Save (แฟ้ม>บันทึก)
  2. ระบุตำแหน่งสำหรับบันทึกงานที่สร้างในกรอบ Save in: (บันทึกใน)
  3. ตั้งชื่อไฟล์ที่ต้องการจัดเก็บในกรอบ File name (ชื่อแฟ้ม)# คลิกเมาส์ปุ่มเพื่อบันทึกงาน จากนั้นโปรแกรมนำเสนอก็จะบันทึกเป็นไฟล์นามสกุล .odp

หากเราต้องการบันทึกไฟล์งาน ให้สามารถเปิดทำงานร่วมกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint 97/2000/XP ให้เราเลือกที่ Save as type เป็นไฟล์ฟอร์แมต .ppt NOTE

ถ้าหากว่าเราเคยบันทึกงานมาก่อน โปรแกรมนำเสนอจะทำการบันทึกไฟล์ให้ทันทีหลังจากที่คลิกเมาส์ปุ่ม

สารบัญ

แก้ไข