โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การสร้างตัวเชื่อมต่อ

ก่อนที่เราจะเริ่มต้นกับการสร้างตัวเชื่อมต่อวัตถุ เราควรจะรู้จักกับอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อวัตถุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สร้างตัวเชื่อมต่อ

แก้ไข

หลังจากที่เราได้รู้จักกับเครื่องมือสำหรับสร้างตัวเชื่อมต่อแล้ว จากนั้นเราจะมาเริ่มต้นสร้างกัน โดยในตัวอย่างจะใช้ตัวเชื่อมต่อวัตถุสร้างเป็นผังการทำงาน มีขั้นตอนดังนี้

  1. สร้างวัตถุที่ต้องการเชื่อมต่อเป็นชิ้นงาน
  2. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม (Connector) เพื่อสร้างตัวเชื่อมต่อ
  3. คลิกเมาส์ที่จุดกึ่งกลางด้านของวัตถุที่จะเชื่อมต่อ แล้วลากเมาส์ไปคลิกที่จุดกลางด้านของวัตถุอีกฝั่ง
  4. แสดงผลลัพธ์ของการเชื่อมต่อวัตถุทั้งสองเข้าด้วยกัน
  5. ให้เรานำวิธีการเดียวกันนี้ ไปทำการเชื่อมต่อวัตถุชิ้นอื่นๆ

รู้จักกับเครื่องมือสำหรับสร้างเส้นหัวลูกศร

แก้ไข

ในหัวข้อนี้จะแนะนำให้รู้จักกับเส้นหัวลูกศร ซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นตัวเชื่อมวัตถุโดยตรง แต่จะเป็นเส้นที่วาดขึ้น เพื่อช่วยให้ชิ้นงานถูกจัดโยงด้วยเส้น และเกิดเป็นทิศทางอธิบายการเดินทาง ซึ่งจะมีรูปแบบให้เราได้เลือกใช้มากมายดังนี้

สร้างหัวลูกศร

แก้ไข

หลังจากที่เราได้รู้จักกับเครื่องมือสำหรับสร้างหัวลูกศรแล้ว จากนั้นเราจะมาเริ่มต้น สร้างกัน โดยในตัวอย่างจะใช้เส้นหัวลูกศรประกอบชิ้นงานเป็นผังแสดงขั้นตอนการทำงาน

  1. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม เพื่อวาดเส้นหัวลูกศรเชื่อมต่อชิ้นงาน
  2. กำหนดลักษณะและสีของเส้น โดยทำเหมือนกับการกำหนดรูปแบบของเส้นกรอบวัตถุ ซึ่งได้กล่าวราย ละเอียดไปแล้วในเรื่องของการวาดภาพ
  3. คลิกที่จุดเชื่อมต่อ
  4. ลากเมาส์วาดเส้นหัวลูกศรเชื่อมต่อวัตถุ 2 ชิ้น
  5. แสดงเส้นหัวลูกศรเชื่อมชิ้นงาน

สารบัญ

แก้ไข