โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การแทรกภาพลงในสไลด์

การแทรกภาพประกอบเพื่อสื่อความหมายเนื้อหาในสไลด์ ทำได้โดย เลือกคำสั่ง Insert>Picture>From File (แทรก>รูปภาพ>จากแฟ้ม) (หรือคลิกเมาส์ปุ่ม ) และเข้าไปเลือกไฟล์ภาพที่ต้องการ มีขั้นตอนดังนี้

สารบัญ แก้ไข