โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การจัดทำสารบัญ

ในการสร้างหน้าสารบัญ (Table of Contents) โปรแกรมจะดึงเอาส่วนของข้อความที่เรากำหนดสไตล์ไว้มาเป็นสารบัญให้โดยอัตโนมัติ โดยก่อนอื่นเราจะต้องไปกำหนดสไตล์นี้ในเอกสารของเราก่อน จากนั้นจึงสั่งให้โปรแกรมสร้างหน้าสารบัญได้

กำหนดสไตล์ในเอกสาร

แก้ไข

สไตล์คือรูปแบบย่อหน้าสำเร็จรูปที่เรานำมาใช้ในเอกสารของเราได้ ซึ่งในการสร้างสารบัญนั้นโปรแกรม Writer จะดึงหัวข้อต่างๆ ในเอกสารที่ได้ถูกกำหนดสไตล์ไว้มาเป็นสารบัญโดยอัตโนมัติ

สำหรับการกำหนดสไตล์ให้กับหัวข้อต่างๆ ในเอกสารทำได้ ดังนี้

ปรับสไตล์ย่อหน้า

แก้ไข

เราปรับแต่งสไตล์ย่อหน้าได้โดยคลิกขวาชื่อสไตล์ที่ต้องการปรับในหน้าต่าง Style and Formatting เลือก Modify จะปรากฏหน้าต่าง Paragraph Style ซึ่งมีแท็บต่างๆ ให้เรากำหนดได้ ดังตัวอย่างที่แท็บ Font เรากำหนดรูปแบบตัวอักษรสำหรับภาษาอังกฤษ (Western text font) และภาษาไทย (CTL font) ใหม่ ดังรูป ซึ่งจะมีผลกับหน้าเอกสารที่เรากำหนดสไตล์นี้ไว้

สร้างหน้าสารบัญ

แก้ไข

หลังจากที่เราได้กำหนดสไตล์ให้กับหัวข้อต่างๆ ในเอกสารแล้ว ต่อไปเราจะสร้างหน้าสารบัญ ดังนี้

  1. คลิกตำแหน่งในเอกสารที่เราต้องการแทรกหน้าสารบัญ
  2. เลือก Insert>Indexes and Tables>Indexes and Tables (แทรก> ดัชนีและตาราง>ดัชนีและตาราง)
  3. ที่ Type เลือก Table of Contents เพื่อสร้างหน้าสารบัญ
  4. คลิกปุ่ม เราก็จะได้หน้าสารบัญตามที่กำหนด

หัวข้อที่แสดงนั้นจะมีลำดับตามลำดับสไตล์ที่กำหนด เช่น หัวข้อที่เรากำหนดเป็นสไตล์ Heading1 เมื่อแสดงในหน้าสารบัญจะมีลำดับสูงกว่าหัวข้อที่เรากำหนดสไตล์เป็น Heading2 เป็นต้น


เมื่อใดที่มีการแก้ไขหน้าสารบัญ ให้คลิกขวาที่บริเวณหน้าดัชนี และเลือก

Update Index/Table ปรับปรุงหน้าสารบัญนี้ใหม่

Edit Index/Table เปิดหน้าต่าง Insert Index/Table สำหรับแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าสารบัญนี้

Delete Index/Table ลบหน้าสารบัญนี้

สารบัญ

แก้ไข