โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/กำหนดการใช้งาน OpenOffice.org สำหรับภาษาไทย

หลังจากที่เรากำหนดค่า Locale setting (การตั้งค่าท้องถิ่น) เป็น Thai แล้ว ค่าอื่น ดังนี้จะเปลี่ยนเป็น Thai ด้วย

Default currency ให้การแสดงค่าเงินรองรับสกุลเงินไทย

CTL ให้การวางข้อความ (complex text layout) รองรับ การใช้ภาษาไทย

สารบัญ

แก้ไข