โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ์

เราสามารถกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ์ก่อนสั่งพิมพ์งาน โดยเลือก File>Page Preview (แฟ้ม>แสดงตัวอย่างหน้า) เราจะพบกับหน้าจอแสดงตัวอย่างหน้ากระดาษก่อนการพิมพ์ จากนั้นให้เราคลิกเมาส์ปุ่มเพื่อเข้าสู่หน้าต่าง Page Style: ค่าเริ่มต้นก็จะมีแท็บตัวเลือกให้เรากำหนดตามต้องการดังนี้

• แท็บ Page : กำหนดรูปแบบกระดาษ ระยะขอบ และกำหนดเค้าโครงของงานที่พิมพ์

• แท็บ Borders/Background : กำหนดเส้นขอบ และพื้นหลังของหน้ากระดาษพิมพ์

• แท็บ Header/Footer : กำหนดรูปแบบหัว/ท้ายกระดาษในแต่ละหน้า

• แท็บ Sheet : กำหนดหัวข้อมูลแต่ละหน้า และลำดับหน้าในการพิมพ์


แท็บ Page : กำหนดรูปแบบกระดาษ ระยะขอบ และกำหนดเค้าโครงของงานที่พิมพ์

แก้ไข

เราสามารถกำหนดรูปแบบของกระดาษ ระยะขอบ และกำหนดเค้าโครงของงานที่พิมพ์ได้ โดยการคลิกเมาส์เลือกแท็บ Page และกำหนดรูปแบบได้ตามต้องการ

แท็บ Borders และแท็บ Background : กำหนดเส้นขอบ และพื้นหลังของหน้ากระดาษพิมพ์

แก้ไข

หากเราต้องการกำหนดเส้นขอบ และสีพื้นหลังของกระดาษพิมพ์ก็สามารถเลือกแท็บ Borders และแท็บ Background เพื่อปรับแต่งหน้ากระดาษพิมพ์ตามที่ต้องการได้

แก้ไข

กำหนดรูปแบบของหัวกระดาษ และท้ายกระดาษของกระดาษพิมพ์ได้ตามต้องการ โดยการคลิกเมาส์เลือกแท็บ Header หรือ Footer เพื่อกำหนดค่าตามต้องการดังนี้

แท็บ Sheet : กำหนดหัวกระดาษของข้อมูลแต่ละหน้า และลำดับหน้าในการพิมพ์

แก้ไข

ในแท็บ Sheet เราสามารถกำหนดลำดับหน้า เลขหน้าแรก เลือกส่วนประกอบที่ต้องการให้พิมพ์ออกมา หรือสเกลของหน้ากระดาษพิมพ์ที่พิมพ์ออกมาโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือเลือกจำนวนหน้าที่มากที่สุดในการพิมพ์ ซึ่งกำหนดให้กับแผ่นงานที่เราจะพิมพ์ตามต้องการ

สารบัญ

แก้ไข