โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การจัดตำแหน่งวัตถุ

สำหรับชิ้นงานที่ประกอบด้วยวัตถุหลายๆ ชิ้น เราสามารถจัดระเบียบวัตถุเหล่านี้ ให้ถูกจัดตำแหน่งใหม่อย่างเป็นระเบียบได้ตามที่ต้องการโดยใช้คำสั่งต่อไปนี้


เพื่อให้เราเข้าใจมากขึ้น ต่อไปนี้จะแสดงตัวอย่างการจัดตำแหน่งของวัตถุจากคำสั่งต่อไปนี้

สารบัญ

แก้ไข