โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การคัดลอกวัตถุ

หากต้องการวาดวัตถุที่มีลักษณะเดียวกันหลายๆ ชิ้น มาประกอบรวมกันเป็นชิ้นงาน วิธีการที่รวดเร็วนั้น เราไม่จำเป็นจะต้องมาเสียเวลาวาดภาพที่เหมือนกันทุกครั้ง แต่ให้เราวาดชิ้นแรกก่อน จากนั้นมาคัดลอกเพิ่มเป็นหลายๆ ชิ้น แล้วค่อยเอาไปประกอบชิ้นงานอีกครั้ง

สารบัญ

แก้ไข