โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การเข้าสู่โปรแกรม OpenOffice.org Writer

เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม โดยให้เราคลิกเมาส์ที่ปุ่ม start จากนั้นเลือกเมนู All Programs> OpenOffice.org #0>OpenOffice.org Writer ก็จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรมดังรูป

OpenOffice.org Writer Screen

สารบัญ

แก้ไข