โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/มุมมองในโปรแกรม Impress

ในการสร้างงานพรีเซนเตชั่น "โปรแกรม Impress" สามารถแสดงมุมมอง (View) ที่แตกต่างกันได้ 5 แบบ โดยแต่ละมุมมองมีประโยชน์สำหรับลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยให้คลิกเมาส์ปุ่มที่อยู่ด้านบนของหน้าเอกสาร เพื่อเปลี่ยนเป็นมุมมองที่ต้องการได้ ซึ่งแต่ละมุมมองมีรายละเอียด ดังนี้


รายละเอียดของมุมองต่างๆ มีดังต่อไปนี้

มุมมอง Normal

แก้ไข

(ปกติ) เป็นมุมมองพื้นฐาน จะเป็นหน้าจอที่เรากำลังทำงานอยู่ ซึ่งแสดงพื้นที่การทำงานให้เราสามารถวาดและตกแต่งส่วนประกอบต่างๆ ได้สะดวก

มุมมอง Outline

แก้ไข

(เค้าโครง) เป็นการวางโครงของงานพรีเซนเตชั่นว่ามีกี่หน้า และแต่ละหน้ามีเนื้อหาอะไรบ้าง

มุมมอง NOTE

แก้ไข

(หมายเหตุ) มุมมองนี้จะเป็นการเขียนโน้ตหรือหมายเหตุลงไปในงานเพื่อช่วยนำเสนอ

มุมมอง Handout

แก้ไข

(เอกสารประกอบคำบรรยาย) เป็นมุมมองที่แสดงสไลด์ทั้งหมดในงานพรีเซนเตชั่น โดยจะแสดงสไลด์ทั้งหมดเรียงกันตามลำดับตั้งแต่สไลด์แผ่นแรกจนถึงสไลด์แผ่นสุดท้าย ทำให้เรามองเห็นสไลด์ได้พร้อมกัน และจัดเรียงลำดับแผ่นสไลด์ที่สร้าง เพิ่มสไลด์แผ่นใหม่ หรือลบสไลด์ได้ง่าย

มุมมอง Side Sorter

แก้ไข

ตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง เป็นมุมมองที่ใช้ในการเช็คดูภาพของงานก่อนที่จะนำเสนอ โดยที่เราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอได้ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะพิเศษต่างๆ และการเปลี่ยนชิ้นงาน ความเร็ว และเวลาในการนำเสนอ

สารบัญ

แก้ไข