โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/กำหนดให้ OpenOffice.org เซฟไฟล์งานอัตโนมัติ

หลังจากการกำหนดค่านี้ เมื่อใดที่เราพบปัญหาทำให้ไฟล์เอกสารที่แก้ไขอยู่นั้นสูญหายไป ก็ให้เรียกไฟล์เอกสารที่เซฟไว้อัตโนมัติล่าสุดมาทำงานต่อได้

สารบัญ แก้ไข