โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การสร้างเอกสารใหม่

เมื่อเราต้องการพิมพ์เอกสารใดๆ ก็ตามให้เราสร้างเอกสารใหม่ขึ้นมาก่อน โดยอาจเลือกเอกสารเปล่าขึ้นมา สร้างเอกสารจากแม่แบบ หรือไฟล์เอกสารอื่นๆ (เช่น ไฟล์เอกสาร HTMLไฟล์เอกสาร XML เป็นต้น) ในที่นี้ เราสามารถสร้างเอกสารใหม่ให้เลือกคำสั่ง File>New>Text Document (แฟ้ม>ใหม่>เอกสารข้อความ)

สารบัญ

แก้ไข