โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เลือกสูตร/สัญลักษณ์ที่ต้องการ

การแทรกสัญลักษณ์พิเศษ หรือสูตรลงในเอกสาร ทำได้โดยคลิกเมาส์ปุ่มสัญลักษณ์หรือสูตรที่ต้องการ สัญลักษณ์หรือสูตรนั้นๆ ก็จะถูกแทรกลงบนเอกสารทันที

ตัวอย่างการสร้างสูตรลงในเอกสาร แก้ไข

ในการสร้างสูตรลงบนเอกสารจริง อาจมีความซับซ้อนมากกว่า เพราะมีการใช้สูตรและสัญลักษณ์พิเศษต่างๆ ร่วมกันหลายตัว เราเองต้องเริ่มต้นกำหนดสูตรจากวงนอก เข้าไปสู่สูตรย่อยๆ ภายใน ซึ่งหากเราได้ลองสร้างสูตรลงในเอกสารบ่อยๆ ก็จะเกิดความชำนาญมากขึ้น ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการสร้างสมการที่ซับซ้อนมากขึ้น ดังนี้

สารบัญ แก้ไข