โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เทคนิคเกี่ยวกับแผนภูมิเพิ่มเติม

ในส่วนนี้ขอกล่าวถึงเทคนิคเกี่ยวกับแผนภูมิเพิ่มเติมที่เรานำมาใช้ เพื่อปรับแต่งแผนภูมิที่เราสร้างให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับเรามากที่สุด

เพิ่มคำบรรยายในแผนภูมิ

แก้ไข

เราสามารถเพิ่มคำบรรยายในแผนภูมิ เพื่อใช้สื่อสารประเด็นที่ต้องการได้โดยเลือกคำสั่ง Insert>Title (แทรก>ชื่อ) จะปรากฏหน้าต่างชื่อขึ้นมาให้คลิกเมาส์ที่หัวข้อชื่อรอง จากนั้นพิมพ์คำบรรยายเพิ่มเติมลงไปใน Subtitle (ชื่อรอง) และใช้เมาส์เลื่อนคำบรรยายไปที่ตำแหน่งในรูปแผนภูมิที่ต้องการ

การแก้ไขข้อความในรูปแผนภูมิ

แก้ไข

เราสามารถแก้ไขส่วนที่เป็นข้อความในแผนภูมิ ไม่ว่าจะเป็นคำบรรยายในแผนภูมิที่เพิ่มเข้าไป ชื่อแกน หรือชื่อแผนภูมิได้

สารบัญ

แก้ไข