โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การนำเข้าตารางจากฐานข้อมูลอื่น

ถ้าเรามีตารางในฐานข้อมูลอื่น ต้องการนำมาใส่ฐานข้อมูล Base เราต้องแปลงตารางในฐานข้อมูลอื่นออกมาในรูปแบบของไฟล์ข้อความ (Text files) หรือไฟล์ตารางคำนวณ (Spreadsheet files) ก่อน โดยแถวแรกควรเป็นชื่อคอลัมน์ และแถวต่อไปจึงจะเป็นข้อมูล

การแปลงตารางให้ออกมาเป็นไฟล์ข้อความ (Text files) หรือไฟล์ตารางคำนวณ (Spreadsheet files) สำหรับโปรแกรมฐานข้อมูลทั่วไปจะสนับสนุนอยู่แล้ว และเราสามารถศึกษาวิธีการแปลงตาราง จากคู่มือการใช้งานของโปรแกรมฐานข้อมูลนั้นๆ ได้

ในที่นี้เราจะยกตัวอย่าง ตารางในฐานข้อมูลอื่นที่แปลงเป็นไฟล์ตารางคำนวณเสร็จแล้ว และเปิดดูในโปรแกรม Calc

สารบัญ

แก้ไข