โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/กำหนดข้อความเป็นตัวหนา-ตัวเอนและขีดเส้น

เป็นการปรับแต่งเน้นตัวอักษร เริ่มจากให้เราเลือกข้อความ และกำหนดลักษณะตัวอักษรเป็นแบบต่างๆ โดยใช้ปุ่มคำสั่งในแถบเครื่องมือ ได้แก่

กำหนดตัวหนาให้กับข้อความ กำหนดตัวเอนให้กับข้อความ

ขีดเส้นใต้ให้กับข้อความ

กำหนดรูปแบบการแสดงตัวอักษรอีกวิธี

แก้ไข

เป็นการกำหนดตัวอักษจากแถบคำสั่ง โดยใช้คำสั่ง Format>Character... (รูปแบบ>อักขระ) ซึ่งจะมีการกำหนดค่าต่างๆ ได้มากกว่าเดิม อาทิเช่น รูปแบบของตัวอักษร ลักษณะและตำแหน่งของตัวอักษรได้ ดังรูป

สารบัญ

แก้ไข