โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การลบสไลด์/หัวข้อ

เมื่อใดที่ต้องการลบสไลด์ หรือหัวข้อในมุมมองโครงร่าง ให้คลิกเมาส์และเลือกข้อความที่เราต้องการจะลบ และให้ลบโดยกดคีย์ ข้อความก็เลือกไว้จะถูกลบออกไป ดังรูป

  1. เลือกข้อความในหัวข้อที่ต้องการจะลบ
  2. กด เพื่อลบข้อมูลที่เลือกไว้
  3. ข้อมูลที่เลือกไว้ถูกลบออกไป

สารบัญ

แก้ไข