โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เทคนิคการเปลี่ยนแผ่นสไลด์

ในขณะที่มีการเปลี่ยนแผ่นสไลด์จากแผ่นหนึ่งไปอีกแผ่นหนึ่ง เราสามารถที่จะกำหนดเอฟเฟ็กต์พิเศษเพื่อให้งานพรีเซ็นต์น่าสนใจมากขึ้น เช่น การกำหนดให้แผ่นสไลด์เลื่อนลงมาจากข้างบน หรือเลื่อนมาจากข้างล่าง เป็นต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  1. เลือกคำสั่ง Slide Show>Slide Transition (การนำเสนอภาพนิ่ง>Slide Transition)
  2. คลิกเลือกรูปแบบการสลับสไลด์
  3. ปรับความเร็วในการสลับสไลด์ ซึ่งมีให้เลือก Slow (ช้า) Medium (ปานกลาง) Fast (เร็ว)
  4. คลิกเมาส์เลือกเสียงประกอบ โดยคลิกที่ เพื่อเลือกเสียงประกอบที่มีให้
  5. ปรับรูปแบบเวลาในการแสดงสไลด์ตามต้องการ

และเมื่อเราลองแสดงสไลด์ จะได้ผลลัพธ์ดังรูป

สารบัญ

แก้ไข