โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/กำหนดชื่อกลุ่มเซลล์และนำมาใช้ในสูตร

แม้การใช้ตำแหน่งอ้างอิงของเซลล์ในสูตรจะมีประโยชน์ แต่มีข้อเสียคือ เราต้องจดจำตำแหน่งของเซลล์ต่างๆ เช่น B5 หรือ D7 เป็นต้น มีวิธีที่ง่ายกว่านี้คือ การตั้งชื่อเซลล์ หรือกลุ่มเซลล์ให้มีชื่อสอดคล้องกับค่าในเซลล์เหล่านั้น และนำชื่อที่ตั้งมาใช้ในสูตร เช่น ในตัวอย่างที่แล้ว เราสามารถตั้งชื่อเซลล์ที่เก็บยอดขายสินค้าหมวด CD-ROM เป็น TOT_CDROM และใช้สูตร =TOT_CDROM เพื่ออ้างอิงค่าในเซลล์นั้นได้เลย

สารบัญ

แก้ไข