โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การแสดงงานพรีเซนเตชั่น

หลังจากที่เราได้สร้างงานพรีเซนเตชั่นได้แล้ว ให้เราลองเปิดดูผลลัพธ์ที่ได้ โดยคลิกเมาส์ปุ่ม (นำเสนอภาพนิ่ง) ซึ่งในบทนี้ขอกล่าวถึงเพียงขั้นต้น โดยจะกล่าวเพิ่มเติมในบทต่อไป

สารบัญ

แก้ไข