โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การแบ่งเนื้อหาเอกสารโดยการขึ้นหน้าใหม่

เพื่อให้การจัดหน้าเอกสารนั้นลงตัว บางครั้งเราจะให้หัวข้อ หรือเนื้อหาขึ้นหน้าใหม่เพื่อให้อ่านง่าย โดยให้เราคลิกตรงจุดที่ต้องการให้ขึ้นหน้าใหม่ จากนั้นกดคีย์ +


เรากำหนดการขึ้นหน้าใหม่ ได้เจาะจงกว่านี้โดยหลังจากคลิกตรงจุดที่ต้องการขึ้นหน้าใหม่แล้ว เลือก Insert>Manual Break (แทรก>สร้างตัวแบ่งเอง) จะปรากฏหน้าต่าง Insert Break ซึ่งมีตัวเลือกต่างๆ ให้เราเลือกได้เพิ่มเติม


ข้อดีของการขึ้นหน้าใหม่ คือ การจัดหน้าเอกสารแต่ละหน้าจะไม่กระทบกัน ทำให้เราไม่ต้องคอยกังวลว่าเนื้อหาในเอกสารจะ “เคลื่อน” จากที่ได้จัดวางอย่างลงตัวแล้วหรือไม่

สารบัญ

แก้ไข