โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/กำหนดรูปแบบและขนาดตัวอักษรที่แสดงในตาราง

เราสามารถกำหนดรูปแบบ และขนาดตัวอักษรหรือตัวเลขในตารางให้ดูแตกต่างกันได้ เพื่อเน้นข้อมูลสำคัญและเพิ่มความสวยงามให้กับแผ่นงาน

  1. เลือกข้อมูลที่ต้องการกำหนดรูปแบบและขนาดตัวอักษร
  2. คลิกเมาส์ที่ กำหนดรูปแบบตัวอักษร
  3. คลิกเมาส์ที่ เพื่อกำหนดขนาดตัวอักษร

สารบัญ

แก้ไข