โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การตกแต่งตารางข้อมูล

ปรับแต่งเส้นตารางข้อมูลแก้ไข

เราสามารถที่จะปรับแต่งตารางข้อมูลที่สร้างขึ้นเพื่อให้มีความเหมาะสมได้ ดังขั้นตอนต่อไปนี้

สารบัญแก้ไข