โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การเปลี่ยนพื้นหลังเฉพาะพื้นที่วัตถุ

การกำหนดสีให้กับพื้นหลัง

แก้ไข

เริ่มต้นให้เลือกวัตถุที่ต้องการใส่สีพื้นหลัง จากนั้นเลือก Format>Area (รูปแบบ> พื้นที่) และกำหนดสีพื้นหลัง ดังนี้


การไล่ระดับสีในพื้นหลัง

แก้ไข

เราจะไล่ระดับสีตกแต่งพื้นหลัง โดยคลิกเลือกวัตถุที่ต้องการไล่ระดับสี จากนั้นเลือกคำสั่ง Format>Area (รูปแบบ>พื้นที่) และกำหนดสีพื้นหลังแบบ Gradient (ไล่ระดับสี) ดังนี้

การลงลายเส้นตกแต่งพื้นหลัง

แก้ไข

เป็นการเลือกรูปแบบการตกแต่งพื้นหลังเป็น Hatching (การลงลายเส้น) จากนั้นให้เลือกรูปแบบของลายเส้น ดังตัวอย่างจะเลือกสีดำ -45 องศา ดังนี้

กำหนดการไล่ระดับสีในพื้นหลังด้วยตัวเอง

แก้ไข

เป็นการกำหนดค่าการไล่ระดับสีขึ้นมาใช้เองได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้


ในข้อ 3 ให้เราปรับค่าคุณสมบัติต่างๆ ตามที่ต้องการ โดยที่

• เลือกชนิดเป็นเส้นตรง

• เลือกมุมเป็น 30 องศา

• เลือกเส้นขอบเป็น 15%

• เลือกสีจากฟ้าอ่อน พร้อมกับกำหนดค่าเปอร์เซ็นต์ของสี

• เลือกสีเหลือง พร้อมกับกำหนดค่าเปอร์เซ็นต์ของสี TIP

ถ้าเราต้องการปรับแต่งสีที่เลือกนั้น สามารถทำได้โดยการเลือกแท็บสี จากนั้นทำการกำหนดค่าคุณสมบัติของสีตามต้องการ ดังรูป


การกำหนดพื้นหลังเป็นภาพบิตแมป

แก้ไข

เป็นการตกแต่งพื้นหลังด้วยรูปภาพ ซึ่งจะดูแปลกไปจากภาพลายเส้นแบบเวกเตอร์ และทำให้พื้นหลังของสไลด์มีความสวยงามมากขึ้นด้วย มีขั้นตอนดังนี้

สารบัญ

แก้ไข