โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การย่อ/ขยายมุมมอง

เราสามารถย่อ/ขยายมุมมองของหน้าต่างทำงานที่แสดงสไลด์ได้เช่นถ้าในสไลด์แผ่นหนึ่งมีองค์ประกอบจำนวนมากเราอาจย่อมุมมองหน้าต่างเพื่อให้แสดงองค์ประกอบเหล่านี้ได้มากขึ้นหรือเราอาจสั่งขยายมุมมองหน้าต่างเพื่อแสดงข้อมูลให้ใหญ่ขึ้นได้ในกรณีที่องค์ประกอบต่างๆในสไลด์มีขนาดเล็กจนมองเห็นไม่สะดวกโดยใช้เครื่องมือย่อ/ขยายบนแถบเครื่องมือดังรูป

สารบัญ

แก้ไข