โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การปรับขนาดวัตถุ

เราสามารถปรับขนาดวัตถุได้ โดยคลิกเลือกวัตถุนั้น แล้วเลื่อน ไปยัง ที่ขอบหรือมุมของวัตถุ ตัวชี้จะเปลี่ยนเป็น หรือ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของ จากนั้นคลิกเมาส์ค้างไว้ แล้วลากปรับขนาดวัตถุตามที่ต้องการ แล้วปล่อยเมาส์

สารบัญ

แก้ไข