โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/จัดข้อความให้อยู่กึ่งกลางชิดซ้ายหรือชิดขวา

เป็นการจัดหน้าเอกสารให้ข้อความอยู่กึ่งกลางชิดซ้ายหรือชิดขวาเริ่มต้นให้เราเลือกข้อความและเลือกปุ่มคำสั่งในแถบเครื่องมือดังนี้


ในตัวอย่างนี้จะเลือกการจัดข้อความให้อยู่กึ่งกลางโดยการคลิกเมาส์ปุ่ม

สารบัญ

แก้ไข