โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การเปลี่ยนพื้นหลังสไลด์

เราจะสังเกตได้ว่า สไลด์ที่เราสร้างขึ้นมาหากมีการตกแต่งสีลงในพื้นหลัง ก็จะช่วยให้สไลด์นั้นดูกลมกลืนสวยงาม ซึ่งการเปลี่ยนพื้นหลังสไลด์นี้มีวิธีการ 4 อย่าง นั่นคือ

• การใส่สีในพื้นหลัง

• การไล่โทนสีเป็นพื้นหลัง

• การใส่สีแบบแรเงาในพื้นหลัง

• การใส่ภาพแบบบิตแมปในพื้นหลัง

ในบทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของวิธีการเปลี่ยนพื้นหลังสไลด์ โดยแบ่งเป็นเปลี่ยนพื้นหลังเฉพาะพื้นที่วัตถุ และพื้นหลังทั้งแผ่นตามหัวข้อต่อไปนี้

สารบัญ

แก้ไข