โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การลบสไลด์

ในกรณีที่เราต้องการลบสไลด์บางแผ่นออกไป ก่อนที่จะนำเสนอนั้นก็สามารถทำได้ โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้

สารบัญ แก้ไข